4th Grade Girls

 

 

 

 

 

 

4th Grade Boys

 

 

 

 

 

 

5th Grade Girls

 

 

 

 

 

 

5th Grade Boys – Blue

 

 

 

 

 

 

5th Grade Boys – White

2020 5th Grade Boys - White

 

 

 

 

 

6th Grade Girls

2020 6th Grade Girls - Norfolk Catholic 1st Place

 

 

 

 

 

6th Grade Boys

 

 

 

 

 

 

7th Grade Girls

 

 

 

 

 

 

7th Grade Boys

 

 

 

 

 

 

8th Grade Girls

 

 

 

 

 

 

8th Grade Boys – Blue

 

 

 

 

 

 

8th Grade Boys – White